KRISTINA AHLSTRÖM - FIL.MAG. KTH ARKITEKTUR

1983 - FÖDD I STOCKHOLM SVERIGE
2005 - 2005 KONSTHISTORIA STOCKHOLMS UNIVERSITET
2005 - 2006 AARHUS SCHOOL OF ARCHITECTURE
2009 - 2010 POLITECNICO DI MILANO
2009 - 2010 INTERSHIP STUDIO MARCO PIVA
2006 - 2011 MAGISTER KTH ARKITEKTUR
2011 - 2013 SUNDELL ARKITEKTER
2013 - 2015 CODESIGN
2015 - LLP ARKITEKTKONTOR
2016 - INA

JOEL SJÖGREN - FIL. MAG. / ADJUNKT KTH ARKITEKTUR CV J SJOGREN.pdf
1977 - FÖDD I STOCKHOLM SVERIGE
1998 - 2000 HÖSKOLEINGENJÖR DATAVETENSKAP KTH HANINGE
2001 - 2006 MAGISTER KTH ARKITEKTUR
2005 - 2013 ARKITEKTMAGASINET LASSE VRETBLAD
2016 - ADJUNKT KTH ARKITEKTUR
2016 - INA

INA GRUNDADES 2016 AV JOEL SJÖGREN OCH KRISTINA AHLSTRÖM. KONTORETS MÅL ÄR ATT TILLHANDAHÅLLA GOD ARKITEKTUR OCH GOD BYGGNADSKONST TILL VÅRA KUNDER. VI SÖKER ALLTID LÅNGSIKTIGA RELATIONER OCH LÖSNINGAR MED KUNDER, PRODUCENTER OCH ENTREPRENÖRER FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KVALITETEN I VÅRT ARBETE. VI ERBJUDER HJÄLP GENOM HELA BYGGPROCESSEN FRÅN IDÉ TILL FÄRDIGT HUS, I EGENSKAP AV ARKITEKT SÅVÄL SOM BYGGARE.

INA WAS FOUNDED IN 2016 BY JOEL SJÖGREN AND KRISTINA AHLSTRÖM. THE AIM OF THE OFFICE IS TO PROVIDE GOOD ARCHITECTURE AND GOOD STRUCTURAL ENGINEERING TO OUR CLIENTS. WE ALWAYS SEEK LONGTERM RELATIONS AND SOLUTIONS WITH CLIENTS, MANUFACTURERS AND CONTRACTORS IN ORDER TO ENSURE THE QUALITY OF OUR WORK. WE OFFER HELP MANAGING THE COMPLETE PROCESS FROM IDEA TO FINISHED HOUSE, ACTING AS BOTH ARCHITECT AND DEVELOPER