INA01 / VRÅNGÖ / 2018
T I L L B Y G G N A D - B O S T A D S H U S
V R Å N G Ö
2 0 1 8
EN TILLBYGGNAD TILL EN GÅRD BYGGD 1850 MED TVÄTTSTUGA, BADRUM OCH TAMBUR. TILLBYGGNADEN PLACERAS DIAGONALT I FÖRHÅLLANDE TILL HUVUDBYGGNADEN PÅ ETT FÖR TRAKTEN TRADITIONELLT VIS.

ENTREPRENÖR - HUSBYGGARNA LARSSON AB
SNICKERIER - PATRIK SÖRMAN

 
http://inaark.com/files/gimgs/th-38_INA 01 VRÅNGÖ PHO.jpg