INA03 / INGMARSÖ / 2019
B O S T A D S H U S
I N G M A R S Ö
2 0 1 9
ETT BOSTADSHUS I ETT PLAN UTFORMAT FÖR EN FAMILJ SOM BEDRIVER JORDBRUK. HUSETS LÅNGSTRÄCKTA VOLYM PLACERAS LÄNGS MED PLATSENS TERRÄNG, PÅ SAMMA VIS SOM DE INTILLIGGANDE GAMLA EKONOMIBYGGNADERNA.

SE FLER BILDER >>

 
http://inaark.com/files/gimgs/th-40_sitplan.jpg
 
 
http://inaark.com/files/gimgs/th-40_plan anti.jpg
 
 
http://inaark.com/files/gimgs/th-40_fasad.jpg
 
 
http://inaark.com/files/gimgs/th-40_sektion aa.jpg
 
 
http://inaark.com/files/gimgs/th-40_montage.jpg